Windspel

tekst: Jan Michielsen

Eerste bedrijf:

Ik wandel langs mensen
Ik kom niemand tegen
Een windvlaag verbaast me
Als jij opduikt naast me

Je wenkt me met beelden
Met nieuwe gedachten
Maar ik ben de blinde
Kan jouw blik niet vinden

Je zegt rake woorden
Ik kan ze niet horen
Want ik ben de dove
Wil jou niet geloven

Tweede bedrijf:

Soms roep ik in flarden
Een zuchten een vloeken
Maar mijn kerk moet wijken
Voor jouw dom bezwijken

Ik geef me gewonnen
Ik geef me nu over
Orkaan in je ogen
Heeft mij aangezogen

Een storm om te spelen
Met blokken en beesten
Te reizen door tijden
Een draad zal mij leiden

Derde bedrijf:

De lampen ontbranden
De kijkers verstillen
Je hebt mij zo-even
Je geestkind gegeven

Die ene tel stilte
Van duizend momenten
Hoor ik dat je fluistert
Een groet uit het duister

Jouw kind in mijn armen
Mijn spelen mijn woorden
Jij mag nu gaan rusten
De wind die mij kuste

(2005)