Balansdag

Een balans heeft twee zijden. Links staan de activa. Dit zijn de bezittingen van het bedrijf, bijvoorbeeld voorraden, inventaris en gebouwen.

Rechts staan dan de passiva. Die geven aan hoe al die bezittingen gefinancierd zijn, bijvoorbeeld met eigen vermogen of met een lening bij de bank.

Een balans is niet hetzelfde als een resultatenrekening. Op de balans staat wat je hebt en wat je schulden zijn (momentopname), op de resultatenrekening staat hoeveel winst of verlies je hebt gemaakt (periodeoverzicht).

De balans is altijd in balans. Dus.


Geplaatst

in

door

Tags: